Πολιτική Επιστροφών:

Αν ο καταρτιζόμενος, ο οποίος έχει κάνει την εγγραφή του σε διαδικτυακό πρόγραμμα εκπαίδευσης στις ιστοσελίδες της ΚΑΣΑΠΑΛΙΔΗΣ Φ & Δ Ι.Κ.Ε της https://seminars.francoisonline.gr/ και https://francoisonline.gr/, θέλει να ακυρώσει την συμμετοχή του σε σεμινάριο που έχει αγοράσει ή έχει δώσει προκαταβολή και εφόσον δεν έχει προχωρήσει σε είσοδο στο εν λόγω σεμινάριο (δεν έχει κάνει login), προβλέπεται επιστροφή χρημάτων εντός πέντε (5) ημερών, αρχής γενομένης από την επόμενη της αγοράς. Με το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων από την εταιρία.\

Επιστροφή χρημάτων:

Επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας χρήσης της υπηρεσίας ή του προς παρακολούθηση σεμιναρίου με υπαιτιότητα της ΚΑΣΑΠΑΛΙΔΗΣ Φ & Δ Ι.Κ.Ε, και αδυναμίας επιδιόρθωσης του προβλήματος εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.
Επιστροφές χρημάτων γίνονται αυστηρά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, αρχής γενομένης από την επόμενη της διαπίστωσης της αδυναμίας επιδιόρθωσης του προβλήματος. Με το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων από μέρος της ΚΑΣΑΠΑΛΙΔΗΣ Φ & Δ Ι.Κ.Ε.
Στην περίπτωση της επιστροφής χρημάτων τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον καταναλωτή. Σε περίπτωση που η επιστροφή γίνει σε λογαριασμό άλλης τράπεζας τα έξοδα τραπέζης τα επιβαρύνεται ο πελάτης.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης:

Στις ιστοσελίδες της ΚΑΣΑΠΑΛΙΔΗΣ Φ & Δ Ι.Κ.Ε της https://seminars.francoisonline.gr/ και https://francoisonline.gr/), κατ’ εφαρμογή της διάταξης του αρ. 3ιβ του Ν. 2251/1994 και τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει κατά την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα του υπαναχώρησης.Το δικαίωμα κατά συνέπεια δεν μπορεί να ικανοποιηθεί εφόσον έχει ήδη παρασχεθεί οποιοδήποτε μέρος της παρεχόμενης υπηρεσίας και έχει με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο πραγματοποιηθεί πράξη πρόσβασης στο περιεχόμενο του σεμιναρίου.